Connect with us

Let’s PlayStation!

Splošni pogoji udeležbe so definirani spodaj.

  • Organizator dogodka je portal Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor, v sodelovanju z izvedbenima partnerjema Factumevent in AMPX d.o.o., medijski partner dogodka je pa portal Game Gang, s katerim upravlja AMPX d.o.o.
  • Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno opremo ali drugo premoženje, ki bi se lahko poškodovalo ali kako drugače spremenilo svojo vrednost med tekmovanjem. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebiten izpad prihodka.
  • Vsi udeleženci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja na dogodku.
  • Organizator lahko pošlje e-pošto in besedilna ter SMS sporočila vsem igralcem, ki so se, ali jih je pooblaščena oseba prijavila na dogodek, do izrecnega preklica s strani prijavljenega. V primeru avtomatiziranih sporočil in marketinških vsebin bo organizator vedno omogočil odjavo, kot tudi varoval vse osebne podatke, skladno z GDPR.
  • Organizator lahko spremeni podatke, časovni načrt, pravila in druge elemente turnirja brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi morebitnih sprememb. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani dogodka.
  • Organizator lahko deli kontaktne podatke udeležencev in obiskovalcev s sponzorji dogodka in drugimi partnerji.
  • Organizator in vsi medijski ter drugi sponzorji in partnerji lahko objavijo fotografije in druge medijske vsebine z dogodka na svojih spletnih straneh in drugih medijih, kot tudi se vsi prijavljeni strinjajo z objavo njihove podobe, imena in drugih audio-vizualnih vsebin, brez možnosti preklica.
  • Za vse nagrade, navedene pod nagradnim skladom turnirja, bo organizator po predaji nagrad poravnal akontacijo dohodnike v znesku 25% in količnikom 1.33 za materialne nagrade, v kolikor njih vrednost presega 42€.