Connect with us

Politika zasebnosti

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Ta pravilnik o zasebnosti skupine

Portal gamegang.si je skladen s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU in tudi lokalno zakonodajo.

V kolikor ni na posameznih straneh drugače določeno sta podjetji Big Bang Slovenija, d.o.o. in AMPX d.o.o. (naprej – podjetje) odgovorno za zbiranje, shranjevanje in obdelavo vaših podatkov.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Ko obdelujemo osebne podatke v zvezi s pogodbo ali morebitno pogodbo z vami, je pravna osnova za obdelavo, da so osebni podatki potrebni za izvedbo naše pogodbe z vami ali pred sklenitvijo pogodbe. Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaše soglasje, imate pravico, da kadar koli umaknete svoje soglasje, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja gamegang.si preden umaknete soglasje. Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo.

 1. Razlog in namen zbiranja osebnih podatkov s strani podjetja gamegang.si

Tukaj so opisane glavne kategorije podatkov, ki jih zbira podjetje, in glavni nameni zbiranja podatkov:

2.1 Kot del splošnih poslovnih procesov podjetja gamegang.si

Zbiramo osebne podatke o posameznikih, kupcih, dobaviteljih (vključno s tretjimi osebami kot ponudniki storitev) in drugih zainteresiranih skupinah. Podatki lahko vključujejo posameznikovo ime, podatke za stik in druge podatke, potrebne poslovanje z vami ali vašo organizacijo.

2.2 Kot pomoč pri vašem poizvedovanju

Lahko se odločite, da se strinjate s posredovanjem osebnih podatkov, vključno s svojim imenom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki za stik, ko se obrnete na nas po telefonu, e-pošti, pošti, z uporabo naših digitalnih platform ali drugih komunikacijskih kanalov.. Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah.

2.3 Kupci in potencialni kupci

Osebne podatke strank in potencialnih strank, vključno z imeni, podatki za stik, podatki o plačilnih navadah in kreditnih karticah, kreditnimi in drugimi informacijami, zbiramo, ker jih potrebujemo za poslovanje s posamezniki ali organizacijami.

2.4 Razvoj poslovanja

Osebni podatki, ki nam jih zaupate ali so zbrani avtomatsko na naših digitalnih orodjih, bodo uporabljeni za naše boljše poznavanje uporabnikov naših izdelkov in rešitev ter bodo osnova za relevantna sporočila in ponudbe ob priložnostih vašega kontakta z nami. Osebni podatki bodo uporabljeni za izboljšave proizvodov.

2.5 Tržne komunikacije

Z vašim dovoljenjem, če je to zahtevano, lahko vaše osebne podatke uporabimo, da bi vas obveščali o poslovanju, izdelkih in storitvah gamegang.si. Če ne želite, da gamegang.si uporablja vaše osebne podatke na ta način, ali če ne želite prejemati nadaljnjih informacij, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic. Na dnu različnih komunikacijskih kanalov najdete povezavo za odjavo ali pa se za odjavo na nas obrnite prek e-pošte ali pošte. Vaše podatke bomo izbrisali iz naših sistemov v roku dveh mesecev po prejeti odjavi, razen če hranimo in obdelujemo vaše podatke na drugi pravni podlagi kot je vaše dovoljenje.

2.6 Ankete za obiskovalce in kupce

Osebne podatke obiskovalcev naših digitalnih orodij ali kupcev lahko zbiramo kot del anket o storitvah in izdelkih podjetja. V takšnih primerih vaše podatke lahko delimo znotraj gamegang.si z namenom izvedbe takšnih anket. V takšnih primerih vaših osebnih podatkov brez vašega dovoljenja ne bomo uporabljali za tržne komunikacije.

2.7 Kandidati za delovna mesta in potencialni izvajalci

Ko se nekdo prijavi na prosto delovno mesto ali ko želi skleniti pogodbo z nami, lahko zbiramo nekatere podatke, kot so ime, podatki za stik, podatki o izobrazbi, podatki o delovnih izkušnjah, ustrezne navedbe in informacije o poklicnih interesih. Te podatke lahko pridobimo neposredno od vas, od svetovalcev za zaposlovanje in prejšnjih delodajalcev ter drugih oseb, vključno z referencami in javno dostopnimi viri. Te informacije uporabljamo kot pomoč pri sprejemanju odločitve ali osebi ponuditi zaposlitev oz. ali s ponudnikom skleniti pogodbo.

2.8 Skladnost z zakonodajo

Osebne podatke lahko zbiramo, kot to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Osebni in neosebni podatki, ki jih zberemo, so obravnavani kot zaupni in jih ne bomo prodali ali posredovali tretjim osebam, razen izjem omenjenih v tej izjavi.

 1. Kako zbiramo vaše podatke 

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami. Podatke zbiramo preko različnih tehnologij, kot na primer s »piškotki«.

3.1 Povezave na druge spletne strani

Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest (kot so Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na katera se ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne nanaša. Upoštevajte, da nismo podporniki drugih spletnih mest in njihovih vsebin. Priporočamo vam, da preberete izjave o zasebnosti za vsako spletno mesto, ki ga obiščete.

 1. Posredovanje vaših podatkov drugim podjetjem

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma v naslednjih primerih:

 • Ko povezana podjetja ali tretje osebe opravljajo storitve v našem imenu, na primer odgovarjajo na vaše zahteve ali dostavljajo pakete in storitve za stranke, in podobno. Tem podjetjem je prepovedano uporabljati vaše osebne podatke za druge namene kot tiste, ki smo jih od njih zahtevali mi ali jih od njih zahteva zakonodaja.
 • Ko delimo osebne podatke v skupini ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja.
 • Ko nam dovolite, da vaše osebne podatke delimo z drugim podjetjem, na primer:
  • ko nam dovolite svoje osebne podatke deliti s skrbno izbranimi podjetji, da vam lahko ta pošiljajo ponudbe in promocije o svojih izdelkih in storitvah, npr vgradnja izdelkov
  • ko nam dovolite, da vaše osebne podatke delimo s spletnimi mesti ali platformami tretjih oseb, kot so npr. družabna omrežja.

V primerih ko sodelujemo z zunanjimi izvajalci storitev, (v takšnih primerih obdelovalci podatkov), z njimi sklenemo dogovor o obdelovanju podatkov glede obdelave vaših osebnih podatkov. Tukaj nismo navedli vse prejemnike osebnih podatkov temveč le tiste obdelovalce osebnih podatkov, ki so izven Evropske Unije, glej odstavka 4.1.-4.2. Razlog za to odločitev leži v dejstvu, da smo del skupine, ki deluje globalno in sodeluje z velikim številom prejemnikov in popis vseh prejemnikov ne bi pripomogel k transparentnosti. Dobavitelje tudi po potrebi redno menjamo in bi bilo praktično nemogoče ves čas vzdrževati pravilen seznam. Hkrati bi vas morali ob vsaki spremembi o tem obvestiti in menimo, da bi bilo to preveč obremenjujoče za vas. Zato verjamemo, da je seznam kategorij prejemnikov bolj pregleden kot poimenski seznam vseh prejemnikov osebnih podatkov.

 1. Vaš nadzor in vaše odločitve

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da stopite v stik s podjetjem na [email protected] ali sledite navodilom v sporočilih, ki ste jih prejeli. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc. Če imate kakršna koli vprašanja o točno določenih osebnih podatkih o vas, ki jih obdelamo ali shranimo, se obrnite na podjetje na [email protected] ali po pošti.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega mesece z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

 1. Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode. Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti. Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varstvi osebnih podatkov, razen če je daljše obdobje hranjenja potrebno ali ga dovoljuje zakonodaja. Informacijo bomo redno osveževali, da jo obdržimo posodobljeno.

 1. Prenos podatkov, shranjevanje in obdelava na globalni ravni

Vaši osebni podatki so shranjeni na serverjih, ki so locirani v Evropski Uniji.

 1. Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov 

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

 1. Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje o tem pravilniku o zasebnosti, se obrnite na podjetje preko [email protected], telefonsko ali po pošti. Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo. Uporabite podatke za stik navedene na koncu te izjave. V primeru vložene pritožbe morate podatke za stik z vami posredovati podjetju. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovoril v 30 dneh. Če menite, da podjetje gamegang.si pritožbe ni ustrezno rešil, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/

 1. Podatki za stik

Ta spletna stran je v lasti in upravljanju Big Bang Slovenija d.o.o. In AMPX d.o.o. Ta izjava o varovanju osebnih podatkov je bila nazadnje posodobljena septembra 2020.

Pro nasveti by Mastercard

Oglas