Connect with us

Žreb za nakup PS5 Digital Edition

Sodelujte v žrebu za nakup PS5 Digital Edition v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino

Game Gang skupnost je prejela prvih 30 kosov težko pričakovane izdaje PS5 Digital Edition, ki jih boste lahko kupili v primeru sodelovanja na enega šestih načinov:

 1. 26. marec 2021: Komentirajte na sliko pod objavo na naši Facebook strani s sliko vašega gaming setupa, s katerim pokažete, da ste pravi PlayStation navdušenec! 5 naključnih odgovorov bomo izžrebali ter nagradili z možnostjo nakupa konzole!
 2. 29. marec 2021: Leja “Lejica” Leskovar bo objavila nagradno vprašanje na storyju svojega Instagram profila, kjer bo sledilce vprašala o njihovem največjem uspehu pri igranju na PlayStation konzolah! 4 odgovori bodo izžrebani ter profile za njimi bomo nagradili z možnostjo nakupa konzole!
 3. 31. marec 2021: Komentirajte na sliko pod objavo na našem Instagram profilu, kjer morate označiti prijatelja, s katerim boste igrali na novi PlayStation 5 konzoli! 5 naključnih respondentov bo izžrebanih!
 4. 3. aprila 2021: Aljaž “Aljažek” Radovan bo objavil nagradno vprašanje na storyju svojega Instagram profila, kjer bo sledilce vprašal o prvi igri, ki so jo igrali na PlayStation konzolah! 4 odgovori bodo izžrebani ter profile za njimi bomo nagradili z možnostjo nakupa konzole!
 5. 6. aprila 2021: Jure “JureTršanBlond” Tršan bo objavil nagradno vpršaanje na storyju svojega Instagram profila, kjer bo sledilce vprašal o razlogu, zakaj hočejo prav PS5 Digital Edition. 4 odgovori bodo izžrebani ter profile za njimi bomo nagradili z možnostjo nakupa konzole!
 6. 10. aprila 2021: Na tej spletni strani https://www.gamegang.si/ps5kviz bomo med 10. in 16. aprilom odprli podroben vprašalnik, ki bo do podtankosti preveril vaše znanje sistema PlayStation – prvih 8, ki bodo v celoti pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja, bodo izžrebani za možnost nakupa konzole!
Seznam izžrebancev za nakup konzole PS5 Digital Edition:

 1. aktivnost: Sabina Ograjenšek, Gal Pek, Nikola Radanović, Žiga Krašovec in Sašo Kavaš
 2. aktivnost: @nik_petrovic6, @toshek93, @dragan___djordjevic, @timey49
 3. aktivnost: @ejkej_alen_ak, @jugaleks, @lanacrnigoj, @indra_vdv, @luka.babic8
 4. aktivnost: @zan.komidar, @josicpeter, @urban_macur, @nastjja
 5. aktivnost: @noellozej, @pravne5ra, @brvarklavdija, @petramalec
 6. aktivnost: TBA

Pogoji žreba interesentov za nakup igralne konzole Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino v podjetju Big Bang d.o.o.

1. člen – Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe žreba interesentov za nakup igralne konzole Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino (v nadaljevanju: žreb). Organizator žreba je Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) ID za DDV: SI18224326, v sodelovanju z agencijo AMPX d.o.o. in influencerji »JureTršanBlonda«, »Lejica« ter »Aljaž “Aljazek” Radovan« (v nadaljevanju influencerji).

Pravila žreba so javno objavljena na spletni strani: https://gamegang.si/ps5draw  in https://www.bigbang.si/ 

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v žrebu.

Šteje se, da so se vsi udeleženci z vključitvijo v žreb strinjajo, da jih s sodelovanjem v tem žrebu zavezujejo ti pogoji in določila.

2. člen – Namen, kraj in trajanje žreba

Namen žreba je možnost nakupa igralne konzole Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino. Oglaševanje in udeležba v žrebu poteka skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator žreba.

Žreb se izvaja na območju Republike Slovenije. Žreb traja od 26. 3. 2021 do vključno 16. 4. 2021. Na voljo bo 30 igralnih konzol Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino (https://www.bigbang.si/playstation-ps5-digital-igralna-konzola-219721-izdelek-917271/?search_q=PLAYSTATION) (https://www.bigbang.si/playstation-ps-plus-365-days-kartica-za-letno-narocnino-18818-izdelek-521026/).  

3. člen – Pogoji sodelovanja

V žrebu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je izžrebanec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo (v nadaljevanju udeleženci).

Zaposleni v družbi Big Bang, d. o. o. in v AMPX d.o.o., oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne smejo sodelovati v žrebu.

Pogoji za sodelovanje v vsakem žrebu so zapisani pod točko 4. ter da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili žreba. 

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali pošiljke.

Pravne osebe v žrebu ne morejo sodelovati. 

4. člen – Način sodelovanje

Razpored in lokacije žrebov ter pogoji za sodelovanje: 

 1. Žreb bo potekal na Facebook strani Game Gang (https://www.facebook.com/gamegangsi) od 26. 3. – 28. 3. 2021 do 23.59. Izbranih bo 5 izžrebancev. Pogoj za sodelovanje v žrebu je komentar s sliko pod objavo na FB strani.
 2. Žreb bo potekal na profilu influencerja Lejica (https://www.instagram.com/lejica_yt/?hl=en) od 29. 3. – 31. 3. 2021 do 23.59. Izbrani bodo 4 izžrebanci. Pogoj za sodelovanje v žrebu je odgovor na zastavljeno vprašanje v instagram zgodbi (»instagram story«).
 3. Žreb bo potekal na Instagram profilu Game Gang (https://www.instagram.com/gamegangsi/) od 31. 3. – 2. 3. 2021 do 23.59. Izbranih bo 5 izžrebancev. Pogoj za sodelovanje v žrebu je komentar pod objavo na Inastagramu in označitev enega prijatelja. 
 4. Žreb bo potekal na profilu influencerja Aljažek (https://www.instagram.com/aljazekyt/?hl=en) od 3. 4. – 5. 4. 2021 do 23.59. Izbrani bodo 4 izžrebanci. Pogoj za sodelovanje v žrebu je odgovor na zastavljeno vprašanje v instagram zgodbi (»instagram story«).
 5. Žreb bo potekal na profilu influencerja Jure Tršan (https://www.instagram.com/juretrsanblond/?hl=en) od 6. 4. – 9. 4. 2021 do 23.59. Izbrani bodo 4 izžrebanci. Pogoj za sodelovanje v žrebu je odgovor na zastavljeno vprašanje v instagram zgodbi (»instagram story«).
 6. Žreb bo potekal na spletni strani Game Gang (https://www.gamegang.si/ps5kviz) od 10. 4. – 16. 4. 2021 do 23.59. Izbranih bo 8 izžrebancev. Pogoj za sodelovanje je izpolnjen vprašalnik. 

5. člen – Izbor izžrebanca in možnost nakupa igralne konzole Play Station 5 in kontrolerja

Organizator bo pri žrebu upošteval vse udeležence, ki bodo izpolnjevali pogoje, ki so navedeni v členu št. 3 in 4. 

Izžrebance, ki bodo imeli možnost nakupa igralne konzole Play Station 5 v  kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino bo organizator oziroma influencer izžrebal po koncu vsake žreba. Izžrebanci bodo objavljeni na profilu influencerjev, na Facebook in Instagram profilu Game Gang in na spletni strani Game Gang. 

Skupaj bo izžrebanih 30 izžrebancev, ki bodo imeli možnost nakupa nove igralne konzole Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino. Izžrebanci bodo igralno konzolo PS5 in kartico za letno naročilo lahko kupili le preko plačanega predračuna. To bodo morali storiti v roku 24h ur po prejemu elektronskega sporočila s podatki. 

Organizator bo med samim izborom ugotavljal tudi veljavnost prijav udeležencev. Če se bo izkazalo, da izbrani ni veljavno udeležen v žreb, se bo žrebanje ponavljalo toliko časa, da bo izbran udeleženec, ki bo ustrezal zahtevam žreba.

O žrebu odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izbranim izžrebancem. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se ga v enem izvodu in se ga hrani pri organizatorju.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator bo izžrebancu po koncu vsakega žreba preko e-pošte poslal predračun, ki ga je potrebno poravnati v roku 24 ur po prejemu elektronskega sporočila s podatki. Če predračun ne bo poravnan pravočasno, izžrebanec izgubi možnost nakupa igralne konzole Play Station 5 (digital) v kompletu s PLAYSTATION PS Plus 365 Days kartico za letno naročnino Izžrebanec krije vse stroške povezane s prevzemom kupljenega blaga (potne stroške ipd.). 

Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno koli odškodnino v času sodelovanja v žrebu. Organizator ni odgovoren za nastale tehnične napake ali napake v vnosu podatkov med potekom žreba ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli možnosti za nakup igralne konzole Play Station 5 v že zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko: 

– izžrebanec ne izpolni pogojev za nakup Play Stationa 5;

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

– izžrebanec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

– dovolj zgodaj ugotovi, da želi izžrebanec konzolo prodati nekomu drugemu

DODATNO:

– Izžrebanec ki je že bil izžreban in poslanega predračuna ne bo plačal v roku 24 ur izpade iz žreba in v žrebu ne more več sodelovati.

– Izžrebanec, ki bo pravočasno plačal predračun in tako kupil PS5 konzolo in kontroler, v naslednjih žrebih ne more več ponovno sodelovati.

7. člen – Objava izžrebancev

Izžrebanec dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletnih straneh www.bigbang.si in www.gamegang.si oz. na povezanih objavah, ki promovirajo ta žreb, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. člen – Omejitev odgovornosti 

Organizator ni odgovoren za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki lahko doleti sodelujoče v okviru tega žreba. 

Organizator ni odgovoren za neizpolnjevanje teh pogojev, če do takšnega neizpolnjevanja pride zaradi okoliščin višje sile, ki predstavljajo dogodek (ali dogodke), zaradi katerega izvajanja teh pogojev ni mogoče ali ni mogoče zagotoviti na zadovoljiv način ter za to ni odgovorna nobena od strank.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti ta žreb kadarkoli odpove, dopolni in/ali spremeni ter spremeni njene pogoje.

9. člen – Varstvo osebnih podatkov

Organizator žreba se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe žreba in analize njegovega poteka. Pridobljene osebne podatke bo organizator žreba hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe. 

Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v žrebu seznanjen, da:

 • se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana ali na e-mail [email protected]. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v žrebu;
 • ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Big Bang d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana;
 • lahko pri organizatorju žreba pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: [email protected];
 • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi; 
 • lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator žreba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
 • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;- v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

10. Dodatne informacije in reklamacije

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi žreba ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak pri žrebu. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove žreb. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.bigbang.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih žreba bo organizator udeležence obveščal na spletnih strani www.bigbang.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z žrebom oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator žreba ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi žreba.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi žreba bo organizator žreba reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravil tega žreba lahko organizator razveljavi del ali celotno žreb in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v žrebu.

Vsa morebitna vprašanja o žrebu, reklamacijami ali vprašanji o konzoli lahko pošljete:

– na poštni naslov organizatorja;

– na elektronski naslov [email protected]

Pogoje žreba je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Morebitne spore, nastale v zvezi z žrebom, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24. 3. 2021

Pro nasveti by Mastercard

Oglas