Connect with us

Pogoji udeležbe

1. Splošne določbe 

1.1 Ta dogovor določa pogoje in pogoje, ki se nanašajo na udeležbo na dogodku Game Gang Show, ki ga organizira podjetje Sport Media Focus (v nadaljevanju “organizator”).

1.2 Udeleženec se z nakupom karte in vstopom na prizorišče strinja s spodaj navedenimi splošnimi pogoji in določili.

1.3 Udeleženci se strinjajo, da bodo spoštovali vsa pravila in pogoje, ki jih je določil organizator.

2. Udeležba 

2.1 Dogodek je namenjen vsem ljubiteljem iger, ter digitalne zabave in je na voljo vsem starostnim skupinam. Za mlajše od 18 let je vstop dovoljen ob spremstvu staršev oziroma z njihovim dovoljenjem. 

2.2 Udeleženecu je vstop omogočen le ob predložitvi ustrezne in veljavne vstopnice na vhodu v prizorišče, katero kupijo v predprodaji ali na dan dogodka.

2.3 Udeleženec se strinja, da je ob vhodu skladno z določili pregledan s strani varnostnika, ter v primeru posedovanja življenjsko ogrožajočih predmetov so mu le ta odvzeta in posredovana pristojnim organom.

3. Tekmovanja in njihova udeležba

3.1 Udeleženec mora pri registraciji na posameznem tekmovališču vpisati vse zahtevane podatke, ki so potrebni za potrditev njegove udeležbe in tekmovanja.

3.2 Udeleženci, ki sodelujejo v tekmovanjih, se strinjajo, da bodo spoštovali vse pogoje in določila, ki jih je določil organizator, ter velevajo skladno s pravili dotičnih tekmovanj.

3.3. Udeleženci se strinjajo, da bodo vsi rezultati, ki bodo doseženi na dogodku Game Gang Show, lastništvo organizatorja in da jih bo ta lahko uporabljal za promocijske namene.

3.4. Udeleženec s prijavo in nastopom na posameznih tekmovanjih dovoljuje uporabo osebnih podatkov po zakonodaji nosilcu oziroma partnerju posameznega tekmovanja.

4. Varovanje osebnih podatkov 

4.1 Organizator se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih posredujejo udeleženci dogodka, uporabljal izključno za namene organizacije dogodka in bo vse osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo. 

4.3 Udeleženci se strinjajo, da bodo vsi posnetki in slike, narejeni med dogodkom Game Gang Show, lastništvo organizatorja in da jih bo ta lahko uporabljal za promocijske namene.

5. Odgovornost organizatorja 

5.1 Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz udeležbe na dogodku, razen če je škoda posledica namernih ali malomarnih dejanj organizatorja. 

5.2 Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbo osebnih stvari udeležencev. 

6. Odpoved dogodka 

6.1 Organizator si pridržuje pravico, da odpove dogodek v primeru, da se dogodek ne more izvesti zaradi bolezni, poškodbe, smrti ali drugega razloga, ki ga organizator ne more nadzorovati. 

6.2 V primeru odpovedi, bo organizator vsem udeležencem vrnil vplačana vstopnina.

7. Spremembe pogojev 

7.1 Organizator si pridržuje pravico, da spremeni te pogoje, če je to potrebno zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev.

8. Druge določbe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno opremo ali drugo premoženje, ki bi se lahko poškodovalo ali kako drugače spremenilo svojo vrednost med tekmovanjem. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebiten izpad prihodka.

Vsi udeleženci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja na dogodku.

Organizator lahko pošlje e-pošto in besedilna ter SMS sporočila vsem igralcem, ki so se, ali jih je pooblaščena oseba prijavila na dogodek, do izrecnega preklica s strani prijavljenega. V primeru avtomatiziranih sporočil in marketinških vsebin bo organizator vedno omogočil odjavo, kot tudi varoval vse osebne podatke, skladno z GDPR.

Organizator lahko spremeni podatke, časovni načrt, pravila in druge elemente turnirja brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi morebitnih sprememb. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani dogodka.

Organizator lahko deli kontaktne podatke udeležencev in obiskovalcev s sponzorji dogodka in drugimi partnerji.

Organizator in vsi medijski ter drugi sponzorji in partnerji lahko objavijo fotografije in druge medijske vsebine z dogodka na svojih spletnih straneh in drugih medijih, kot tudi se vsi prijavljeni strinjajo z objavo njihove podobe, imena in drugih audio-vizualnih vsebin, brez možnosti preklica.

Igralci se s prijavo strinjajo, da bo zmagovalni igralec vsake livestreamane igre po zaključku igre na voljo in tehnično zmožen se priključiti prenosu v živo ter opravil intervju v obliki video klica. V primeru, da igralec ni pripravljen povezati se na klic, si organizator pridržuje pravico do zmanjšanja zneska nagradnega sklada, v znesku 33% za prvo neskladnost in po dodatnih 33% za vse nadaljnje neskladnosti.

Vse denarne nagrade, navedene pod nagrado turnirja, so bruto številke, brez uporabljenih dajatev in davkov, ki bodo odbite pri prenosu sredstev na zmagovalce. Ta pri izplačilu denarnih nagrad znaša 25%, potrebnih za akontacijo dohodnine od prihodkov od nagrad (npr. če je oglaševana in objavljena nagrada 1000€, je to bruto znesek nagrade – 250€ od tega bo organizator nakazal državi, 750€ pa direktno na račun posameznika zmagovalca).